#energie  #efektivita  #ekonomika  #ekologie
Energy Services COmpany
© 2014 Energy Services COmpany, s.r.o.
due diligence
Při prodeji nebo akvizici oceníme
hodnotu, může to být část podniku,
samotné energetické hospodářství,
jednotlivé energetické podniky,
kupříkladu vodní elektrárna,
fotovoltaická elektrárna, větrná
elektrárna, bioplynová stanice,
kogenerační jednotka a jiné
energetické provozní jednotky.
Jsme specialisti ve všech aspektech služby enenrgy perovmance contracting, EPC. Realizovali
jsme několik úspěšných projektů. Příprava projektu, výběrové řízení, smluvní ujednání, provoz
projektu, pravidelné vyhodnocování projektu, smluvní ujednání o servisu, závěrečné
vyhodnocení.
energetický managment
Jsme specialisti ve všech aspektech služby enenrgy perovmance contracting, EPC. Realizovali
jsme několik úspěšných projektů. Příprava projektu, výběrové řízení, smluvní ujednání, provoz
projektu, pravidelné vyhodnocování projektu, smluvní ujednání o servisu, závěrečné
vyhodnocení.
energy performance contracting
Většina organizací a podniků nemůže obsadit pozici energetika na plný úvazek. Se znalostí potřeb organizace vedeme klienta úskalími stovek zákonů,
vyhlášek a nařízení. Naše služby se vyplatí. Připravíme věcnou náplň smluv, energy performance contract (EPC, samofinancující se projekt úspor
energie), pomůžeme s výběrovými řízeními, nastavíme energetický management.
Poradíme s přípravou, realizací a provozem projektu elektrárny produkující elektřinu z obnovitelných zdrojů. Jsme specialisti v oboru fotovoltaických
elektráren (totéž co solární elektrárny) a rovněž větrné elektrárny (VtE), malé vodní elektrárny (MVE), bioplynové stanice či výroba elektřiny ze
skládkového plynu mohou být předmětem našich služeb.
poradenství státní správě a samosprávě, firmám a živnostníkům
FVE, VtE, MVE, bioplyn, skládkový plyn
studie proveditelnosti
inženýring
kogenerace
energetické posudky
energetické audity
Energetické audity dle zákona 406/2000 Sb. od nás se vyplatí. Jsme nezávislí a navržená řešení
budou šitá na míru vašim potřebám. Protože jsme nejen poradci a konzultanti, ale máme i
praktické zkušenosti s realizací energetických projektů včetně finanční analýzy, budou námi
navržená řešení naplňovat i praktická provozní očekávání a s očekávanou návratností vložených
finančních prostředků naplní i ekonomická očekávání.
Energetický posudek dle zákona
406/200 Sb. vypracujeme s expertní
znalostí problematiky obnovitelných
zdrojů včetně. Navrhneme energetický
mix na míru k danému energetickému
hospodářství.
Navržená řešení můžeme inženýrsky
realizovat, pravidelně vyhodnocovat či
servisně podporovat. Nejsme jenom
poradci a realizace svých návrhů v praxi
se nezalekneme.
Navržená řešení můžeme inženýrsky
realizovat, pravidelně vyhodnocovat či
servisně podporovat. Nejsme jenom
poradci a realizace svých návrhů v praxi
se nezalekneme.
Pro účely podpůrných programů
kofinancovaných státem i Evropskou
unií, bankovní financování i prostě jen
vlastní potřebu vypracujeme studie
proveditelnosti s potřebnou šíří
odborného záběru.

Najdete nás na...
Jdi na:
Tel.: +420 602 345 662

Mail: kula /at/ esco-sro.cz
Kontakt, impressum