#energie  #efektivita  #ekonomika  #ekologie
Energy Services COmpany
© 2014 Energy Services COmpany, s.r.o.
1. Co vzít v úvahu při stavbě FVE
Hledisko dodávek elektrárny do distribuční sítě
Bude provozována v ostrovním provozu bez napojení na distribuční síť?
V místě, kde není k dispozici distribuční síť, skýtá nevýhody kolísání výkonu v průběhu roku.
Bude pouze dodávat elektřinu do distribuční sítě?
Návrh je zjednodušen tím, že nemusíme brát v úvahu spotřebiče a rozložení spotřeby v objektu.
Bude dodávat elektřinu do objektu majitele a současně přebytky výroby do distribuční sítě?
Nejkomplexnější varianta, kde je třeba brát v úvahu spotřebu objektu zásobovaného elektřinou a možnost dodávat elektřinu do distribuční
sítě.
Hledisko rozložení a upevnění fotovoltaických panelů
Panely v rovině, na šikmé střeše, tvořící přístřešek?
Náklon a azimut panelů je daný sklonem a orientací střechy.
Panely na rovné ploše, na střeše či na zemi?
Je třeba určit náklon panelů a azimut, pokud jsou možnosti volby, ale není možno panely orientovat přímo na jih. Pro tento případ jsme
připravili pomůcku, která ve zjednodušené formě určí rozložení panelů a tím i výkon celé elektrárny.
Zeměpisná šířka udává, na které rovnoběžce se bude nacházet elektrárna a tím je i daný optimální náklon panelů a současně velikost
mezery mezi řadami panelů na rovné ploše.
Mezera mezi řadami panelů je určena tak aby si panely nestínily, pokud již výkon z oslunění nabývá významné hodnoty. Kupříkladu na 50.
rovnoběžce určíme mezeru tak aby zastínění bylo právě minimální při zimním slunovratu v poledne. V rovníkových polohách mezi obratníky
je nutno mezeru mezi řadami určit dle výkonu z oslunění ze zapadajícího a vycházejícího slunce při zimním slunovratu.
Určení výkonu fotovoltaické elektrárny
Jsme limitováni plochou, kam chceme panely umístit a výkon má být co největší?
Panely v tomto případě v případě vodorovného umístění rozložíme s optimalizovaným náklonem, který bude co nejmenší, aby byla co
nejlépe využita plocha.
Jsme limitováni připojeným výkonem k distribuční soustavě
Panely optimalizujeme na výnos ze slunečního záření.
Nejsme limitováni ani plochou ani přípojným výkonem a chceme optimalizovat výkon elektrárny dle spotřeby v objektu
vlastníka (uživatele)
Panely optimalizujeme na optimální využití výkonu elektrárny v průběhu roku. Dále dle největšího výkonu nejčastěji používaných spotřebičů
(v domácnosti například myčka, pračka, sušička,…). V praxi vychází jako optimální výkon fotovoltaické elektrárny pro rodinný dům s
pětičlennou domácností mezi 10 až 15 kWp.
Finance
Jaká je cena elektřiny
Cena dodávané elektřiny z distribuční sítě je jedním z hlavních parametrů ovlivňujících rentabilitu provozu elektrárny. V úvahu je třeba brát
různé tarify, které během dne může v některých zemích spínat distributor dálkově.
Státní podpora
Státní podpora bývá investiční při pořízení elektrárny. Dále provozní a je vyplácena v závislosti na vyrobeném množství elektřiny, případně
množství elektřiny dodaném do distribuční sítě. Provozní podpora se běžně nazývá FIT, Feed in Tarrif.
Způsob měření dodávané a odebírané elektřiny
Opomíjený aspekt i na úrovni profesionálů. Význam má, pokud současně dodáváte i odebíráte elektřinu z distribuční sítě. Potom je možné,
že při vícefázovém rozvodu elektřiny, v kontinentální Evropě třífázovém, jinde dvoufázovém je elektřina počítána buď sumárně přes všechny
fáze, nebo jsou měřeny všechny jednotlivé fáze odděleně na dodávku i odběr a to může být nevýhodná varianta s dopadem na výnosy z
dodávky elektřiny až 10% i více, záleží na skladbě odběru i spotřeby.
2. Jak postupovat při organizaci projektu Inspirace zde
Zhodnotit stav střechy či jiné nosné konstrukce
Nechat si vypracovat nabídky na požadovaný výkon
Porovnat a vyhodnotit nabídky
Zjistit, zda nemá stavební úřad nějaké podmínky, většinou nemusí být stavební povolení
Propočítat ekonomiku projektu a zajistit financování
U distributora si zažádat o povolení připojení FVE k síti
Sjednat smlouvu o dodávce a realizovat stavbu FVE
Pojistit FVE
Požádat o licenci k výrobě elektřiny
Připojit výrobnu elektřiny
Registrovat se u Operátora trhu elektřinou pro provozní podporu
Sjednat smlouvu o pravidelném servisu FVE
Sledovat, zda elektrárna zejména v záruční době dosahuje očekávaných parametrů
Bude provozována v ostrovním provozu bez napojení na distribuční síť?
V místě, kde není k dispozici distribuční síť, skýtá nevýhody kolísání výkonu v průběhu roku
Bude pouze dodávat elektřinu do distribuční sítě?
Návrh je zjednodušen tím, že nemusíme brát v úvahu spotřebiče a rozložení spotřeby v objektu.
stavba velkého projektu
Stavba velkého projektu, řádově od
desítek až stovek kWp instalovaného
výkonu, vyžaduje individuální
profesionální přípravu projektu.
Stavba malého projektu, řádově do 30 kWp je většinou projektem vlastníků rodinných domů,
menších staveb a menších firem. Zde je na místě z organizačních i finančních důvodů
připravovat stavbu elektrárny zjednodušeným postupem. Pro tento případ jsme připravili
následující pomůcku k návrhu malého projektu.
stavba malého projektu
fotovoltaické elektrárny
Poskytujeme kompletní poradenství v oblasti stavby fotovoltaické (solární) elektrárny na střeše, ve volném prostoru i v dalších speciálních
případech jako zakrytí parkovišť a podobně:
- Příprava stavby
- Realizace stavby
- Pravidelné vyhodnocování provozních parametrů

Najdete nás na...
Jdi na:
Tel.: +420 602 345 662

Mail: kula /at/ esco-sro.cz
Kontakt, impressum