#energie  #efektivita  #ekonomika  #ekologie
Energy Services COmpany
© 2014 Energy Services COmpany, s.r.o.
Energetický managment dle zákona o hospodaření energií a dle normy ISO 500001

Energetický management je dnes nedílnou součástí procesů organizací. Je kupříkladu součástí kvalitní správy majetku
(facility management). Cílem je optimalizovat organizačně a ekonomicky hospodaření energiemi v organizaci. Protože
organizace je součástí měnícího se prostředí i energetický management je proces vyžadující vyhodnocování a
průběžnou inovaci.
Výsledkem správného energetického managementu by mělo být optimální provozní hospodaření a kvalitní podklady pro
plánování investic organizace.

Základní cyklus činností v souladu s ČSN EN ISO 50001 jsou tyto činnosti:

- monitorování

- vyhodnocování

- plánování

- realizace
Specifickým příkladem energy managementu je energy performance contract (samofinancující se projekt úspor energie),
kde máme vyčerpávající expertní znalosti pří plánování a přípravě, realizaci a pozdějším pravidelném vyhodnocování
projektu.

Najdete nás na...
Jdi na:
Tel.: +420 602 345 662

Mail: kula /at/ esco-sro.cz
Kontakt, impressum