#energie  #efektivita  #ekonomika  #ekologie
Energy Services COmpany
© 2014 Energy Services COmpany, s.r.o.
legislativa EU
Finanční či technická řešení na míru
zvýší efektivitu užití provozních
prostředků a jiných aktiv v
připravovaných projektech.
směrnice 2009/30/EU
o podpoře a využívání energie z obnovitelných zdrojů. Stanovuje pro EU v roce 2020 cíl 20%
podílu energie z obnovitelných zdrojů a cíl 10% podílu energie z OZE v dopravě. České
republice byl stanoven cíl minimálně 13% podílu energie z OZE na hrubé konečné spotřebě.
Zároveň má být minimálně 10% podíl OZE v dopravě.
Náš národní alokační plán České Republiky (NAP) z r. 2012 si klade za cíl 14% podíl spotřeby
energie z OZE a 10,8% podíl spotřeby v dopravě.
ESCO energetický managment
Ke zmíněným zákonům bylo vydáno ke dvou stům vyhlášek a nařízení.
Regulaci v energetice vykonává lokálně ERÚ, v německu Bnetz, v Británii Ofgem.
Požadavky na hospodaření energií vedle zákona o hospodaření energií také specifikuje ISO 50001.
Dalšími nepominutelnými subjekty na poli energií jsou MPO, SEI, OTE, ČEPRO.
lokálni legislativa
se opírá o tří základní zákony týkající se
energetiky a má přímý dopad na
podnikání, chod domácností,
bezpečnost a spolehlivost dodávek i
ceny energií pro podnikatele i
domácnosti.
Energetický zákon 458/2000 Sb. v platném znění
Zákon o hospodaření energií 406/2000 Sb. v platném znění
Zákon o podporovaných energiích (nahrazuje zákon o obnovitelných zdrojích energie
180/2005) 165/2012 Sb. v platném znění

Najdete nás na...
Jdi na:
Tel.: +420 602 345 662

Mail: kula /at/ esco-sro.cz
Kontakt, impressum