#energie  #efektivita  #ekonomika  #ekologie
Energy Services COmpany
© 2014 Energy Services COmpany, s.r.o.
 
proč si vybrat ke spolupráci ESCO?
Jsme nezávislá inženýrská, poradenská a realizační firma pro zákazníky z průmyslu, státní správy i samosprávy. Od roku 1998 je naším posláním
pomáhat zákazníkům zvyšovat efektivitu fungování jejich organizace nebo společnosti finančně i technicky. Připravujeme energetické projekty v
oblasti efektivního užití energie a obnovitelných zdrojů. Poskytujeme konzultace a poradenství energetický audit nevyjímaje.
tradice od roku 1998
Již druhé desítiletí poskytujeme kvalitní
služby vždy na úrovni doby a
odpovídající legislativě i posledním
technickým osvědčeným řešením.
nezávislost
Nejsem závislí na žádném
proprietárním řešením. Vždy bylo naší
snahou upřednostňovat univerzální
otevřená řešení založená kupříkladu na
komunikaci přes protokol TCP/IP a
ovládáním přes webové rozhraní.
co nás odlišuje
Naše projekty a řešení jsou šitá na míru
potřebám našeho klienta.
Přizpůsobujeme se klientským
potřebám více, než to dokáže kdokoli
jiný.
Historie společnosti
Po svém založení v roce 1998 se společnost ESCO věnovala samofinancujícím se projektům provozních úspor. V
odborných kruzích je zvykem tyto projekty označovat jako Energy Performance Contract, EPC. Tato potřeba byla ve
druhé polovině devadesátých let aktuální a potenciál úspor zákazníků byl tehdy dobrým základem úspěšných projektů
úspor.
Na poli EPC bylo realizováno několik projektů v celkovém objemu desítek miliónů korun, které byly bez výjimky
úspěšné. Původní plány, které byly ambicióznější, nemohly však být naplněny kvůli tehdejší neochotě bank úvěrovat
projektové financování EPC relativně malé firmě s krátkou historií. Z toho důvodu se společnost soustředila na
poradenské či inženýrské aktivity a vypracovávala pro zákazníky studie proveditelnosti projektů EPC a později totéž
formou energetických auditů, které byly v té době legislativně formalizovány.
Jelikož se společnost specializovala na EPC, byl jí do vínku dán název Energy Services COmpany, protože tak je v
odborných kruzích zvykem firmy zabývající se EPC nazývat a odtud zcela přirozeně i zkratka ESCO. Dnes je tento název
historický. Společnost rozšířila své aktivity o due diligence v energetice a přípravu energetických projektů v oblasti
obnovitelných zdrojů, zejména fotovoltaiky a větru, energetických auditů a hospodaření energií spolu s energetickým
managementem.
K ochraně zákazníka, udržení vysokého standardu poskytovaných služeb a udržení patřičné úrovně kultury tržních
vztahů si společnost ESCO, s.r.o. stanovila následující:
Etický kodex společnosti ESCO, s.r.o.
Optimalizovat navrhovaná řešení s ohledem na zájmy zákazníka z etického pohledu.
Navrhovat zákazníkovi jenom ekonomicky opodstatněná řešení řídící se jednoznačně zákazníkovým pohledem
řádného hospodáře.
Zaměstnávat kvalifikované subdodavatele specialisty za účelem kvalifikovaného návrhu projektu a případné
realizace projektu.
V rozumné době po podpisu smlouvy a naplnit všechny smluvní závazky.
Udržovat vysoký standard dodávaných výrobků a poskytovaných služeb.
Nečinit zavádějící nebo přehnané přísliby.
Nabízet a provádět pravidelný servis.
Používat pouze ta finanční řešení, která jsou v souladu se zákony a normami a která řádně zhodnocují aktiva a
dodaná zařízení.
Pravdivě a jasně prezentovat svojí kvalifikaci a schopnosti k provádění služeb a financování.

Tento je aktualizovaná verze textu, kterou jsme prezentovali veřejnosti dne 8. října 1998 na mezinárodní konferenci
Energy Efficiency Business Week v Praze.
VIZE & MISE
Sloužíme zákazníkům tak, aby mohli optimálně investovat svá aktiva tak aby se zvyšovala hodnota jejich společnosti a
zvýšila provozní efektivita jejich organizace.
Kvalita našich služeb nám musí umožňovat odpovídající reprodukci firmy, rozvíjení služeb a případně i podporu jiných
organizací činných na poli efektivního udržitelného rozvoje.
Při pohledu zblízka doceníte naše kvality...

Najdete nás na...
Jdi na:
Tel.: +420 602 345 662

Mail: kula /at/ esco-sro.cz
Kontakt, impressum