#energie  #efektivita  #ekonomika  #ekologie
Energy Services COmpany
© 2014 Energy Services COmpany, s.r.o.
 
Existuje povinnost do konce r. 2014
instalovat přístroje regulující a
registrující dodávky tepla? A co vyhoví
požadavkům zákona?
 
 
Od ledna 2015 nabývá účinnosti
ustanovení o fázovém měření spotřeby i
dodávky elektřiny? A co z toho plyne pro
velkého výrobce elektřiny a pro malého
výrobce elektřiny?
Od 100 kW instalovaného výkonu (dříve
30 MW) je třeba k provozování výrobny
elektřiny mít státní autorizaci?
Pokud nevíte, ale rádi byste věděli, obraťte se prosím z důvěrou na nás!
 
Od 300 kW instalovaného výkonu výše
je třeba k výstavbě výrobny elektřiny
mít EIA?
 
Kočky a auta usmrtí mnohem více
ptáků a netopýrů než větrné elektrárny
(VtE)?
 
I menší město či obec si může pořídit
Územní energetickou koncepci? A k
čemu je dobrá?
 
Program EFEKT spravovaném MPO byl
vyhlášen v prosinci minulého roku a
ještě běží přihlašování?
 
 
Program nová zelená úsporám 2015
pro obytné budovy má být spuštěn v
březnu 2015?
Program nová zelená úsporám 2015
pro rodinné domy má být spuštěn v
dubnu 2015?
 
Připravuje se právní úprava možnosti
stavby fotovoltaické elektrárny do
výkonu 10 kWp se zjednoduššenou
administrativou? Je jen škoda, že se
hranice nestanovila na 30 kWp -
zejména pokud stavbu FVE plánujete v
rodinném domě ale i ve firmě.
 
Je dobré si dobře rozmyslet, jestli
postavíme fotovoltaickou elektrárnu s
výkonem větším nebo menším než 5
kWp? Co všechno zde hraje roli?
 
Energetický aduit a energetický
posudek Vám může vyhotovit
energetický auditor (po novu
energetický specialista dle § 10 odst. 1)
bod a) zákona 406/2001 Sb.)
 
Pro žádost o podporu v projektu Nová
zelená úsporám je nezbytnou součástí
energetický posudek?
 
 
Energetický managment může snížit
účet za teplo nebo účet za energie
o 10%?
Která opatření pro úsporu energie mají
nejlepší návratnost investičních
prostředků?
 
Proč není nejvhodnějším kritériem
prostá doba návratnosti investičních
prostředků?
 
Nejvhodnějšími ukazateli pro posouzení
návratnosti investic (Capital
Expenditures) do energetické
infrastruktury je čistá současná
hodnota (NPV, Net Present Value) a
vnitřní výnosové procento (IRR,
Internal Rate of Return), ale na co si je
potřeba dávat pozor, když s těmito
ukazateli pracujete?
 
Že hotovostní toky (Cash Frow) ve
fotovoltaické elektrárně mívají
opačných trend než ve větrné elektrárně
a jak jsou rozdílné v čase a jak mohou
fluktuovat jejich hodnoty?
 
Některé prvky smart grids (chytré sítě)
v naší republice používáme již desítky
let a se dnes smart grids vůbec mohou
uplatnit?
 
 
I návrh malé fotovoltaické elektrárny
je sofistikovaná záležitost, pokud
chceme optimalizovat výrobu a
spotřebu elektřiny a může vylepšit
ekonomické ukazatele až o desítky
procent?
Česká Republika má v současnosti
optimálně nastavený energetický mix
z pohledu instalovaného výkonu v
jaderných elektrárnách?
 
Největší potenciál pro další rozvoj
obnovitelných zdrojů energie má v
České Republice výroba elektřiny ze
slunce (fotovoltaika) a z větru a proč?
 
Je dobré si dobře rozmyslet, jestli
postavíme fotovoltaickou elektrárnu s
výkonem větším nebo menším než 5
kWp? Co všechno zde hraje roli?
 
Energetický aduit a energetický
posudek Vám může vyhotovit
energetický auditor (po novu
energetický specialista dle § 10 odst. 1)
bod a) zákona 406/2001 Sb.)

Najdete nás na...
Jdi na:
Tel.: +420 602 345 662

Mail: kula /at/ esco-sro.cz
Kontakt, impressum